Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin Thuế số 1218 (17/06-30/06/2018)

Tác giả : TÀI VIỆT | 13 - 07 - 2018 | 8:07 PM | 514 Lượt xem

Tài Việt xin điểm qua một số văn bản pháp luật đáng chú ý trong lĩnh vực thuế thời gian vừa qua (17/06 - 30/06):

1. Công văn 3502/TXNK-CST ngày 28 tháng 06 năm 2018 của Bộ Tài Chính

 Về chính sách thuế đối với sản phẩm xuất khẩu từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải thì kể từ ngày 01/01/2016, các sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải thì được miễn thuế theo quy định của pháp luật

2. Công văn 2465/TCT-TNCN ngày 20 tháng 06 năm 2018 của Bộ Tài Chính

Về việc xác định thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nước ngoài:

Nếu như tổ chức thuê người lao động là đối tượng cư trú tại Việt Nam và thỏa mãn các điều kiện để xác định là chủ lao động thực sự của cá nhân như: là đối tượng có quyền và các nghĩa vụ đối với sản phẩm do cá nhân tạo ra, là đối tượng đưa ra hướng dẫn, có quyền chịu trách nhiệm và kiểm soát về đia điểm lao động của cá nhân, thì dù cá nhân không hiện diện ở Việt Nam nhưng thu nhập phát sinh tại Việt Nam thì vẫn thuộc diện phải chịu thuế thu nhập cá nhân. 

3. Công văn 3265/TXNK-CST ngày 20 tháng 06 năm 2018 của Bộ Tài Chính 

Căn cứ các quy định về ủy thác mua bán hàng hóa trong Luật Thương mại s 36/2005/QH11 và các quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu thì trường hợp tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất, có tổ chức hoạt động sản xuất để sản xuất hàng hóa xuất khẩu (gọi tắt là tổ chức, cá nhân ủy thác) ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác (gọi tắt là tổ chức, cá nhân nhân ủy thác) nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu hoặc ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác xuất khẩu sản phẩm do chính tổ chức, cá nhân ủy thác sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu thì tổ chức, cá nhân ủy thác có trách nhiệm thực hiện thông báo cơ sở sản xuất, nộp báo cáo quyết toán theo quy định. Việc kiểm tra cơ sở sản xuất phải được cơ quan hải quan thực hiện đối với tổ chức, cá nhân ủy thác.

Thông tin tổng hợp bởi Tài Việt

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản khác tại:

BẢN TIN THUẾ 1218 (17/06- 30/06/2018)

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]