Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế sô 1217 (27/03 - 01/04)

Tác giả : Admin | 02 - 04 - 2017 | 10:16 AM | 1015 Lượt xem

1. Công văn số: 13432/CT-TTHT ngày 31 tháng 03 năm 2017 bởi Tổng cục Thuế hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Theo đó, trường hợp Công ty kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa thực hiện bồi thường bằng tiền cho khách hàng do để xảy ra hư hỏng trong quá trình vận chuyển, sau đó Công ty nhận tiền bồi thường từ Công ty bảo hiểm thì các bên thực hiện lập chứng từ thu, chi tiền theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC Khoản tiền chi bồi thường cho khách hàng Công ty được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

2. Công văn số: 13426/CT-TTHT ngày 31 tháng 03 năm 2017 bởi Cục Thuế TP Hà Nội giải đáp chính sách thuế.

Theo đó, công ty bán thiết bị cho khách hàng, trong quá trình sử dụng thiết bị có sự cố. Khi gửi thiết bị tới nhà sản xuất để kiểm tra, sửa chữa, Công ty đứng ra chi trả toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình luân chuyển thiết bị, kiểm tra, sửa chữa. Sau khi xác định lỗi do bên khách hàng, theo thỏa thuận giữa hai bên, Công ty được thu lại toàn bộ chi phí nói trên thì khi thu lại tiền của bên khách hàng, Công ty xuất hóa đơn cho khách hàng theo từng loại thuế suất GTGT tương ứng với từng loại chi phí.

3. Công văn số: 13401/CT-TTHT ngày 31 tháng 03 năm 2017 bởi Cục Thuế TP Hà Nội xác định doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Theo đó, trường hợp của Công ty là một trong hai người (người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế) đã có tên trong danh sách và đang hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế tại một 01 đại lý thuế khác. Vì vậy, Công ty không đáp ứng được khoản 2 Điều 3 Chương II Thông tư số 117/2012/TT-BTC “Tại một thời điểm, người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế chỉ được hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế tại một (01) đại lý thuế”, nên Công ty không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.

4. Công văn số: 1161/TCT-DNL ngày 29 tháng 03 năm 2017 bởi Tổng cục Thuế giải đáp chính sách thuế GTGT đối với hoạt động tái bảo hiểm.

Theo đó, đối với khoản phí tái bảo hiểm mà các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm nhận được từ các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm khác thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; các khoản thu về bồi thường nhượng tái bảo hiểm, các khoản thu về bồi thường khác, hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và các khoản thu khác về nhượng tái bảo hiểm không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng.

Muốn tìm hiểu thêm thông tin chi tiết, xin mời quý bạn đọc tham khảo tại link sau: 

Bản tin thuế 1217

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]