Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin Thuế số 1118 (01/06-15/06/2018)

Tác giả : TÀI VIỆT | 02 - 07 - 2018 | 8:10 PM | 490 Lượt xem

Tài Việt xin điểm qua một số văn bản pháp luật đáng chú ý trong lĩnh vực thuế thời gian vừa qua (01/06 - 15/06)

1. Công văn 2299/TCT-CS ngày 11 tháng 06 năm 2018 của Bộ Tài Chính

Nếu các doanh nghiệp đáp ứng điều kiện tại Điều 4 Thông tư số 32/2011/TT-BTCngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính thì sử dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Về tiêu thức chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử, doanh nghiệp tham khảo công văn số 2402/BTC-TCT ngày 23/02/2016 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011.

 

Căn cứ Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính và Điều 19 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, theo đó trường hợp chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy được thể hiện hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc - trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).”

2. Công văn 2303/TCT-CS ngày 11 tháng 06 năm 2018 của Bộ Tài Chính

Căn cứ theo quy định, trường hợp Doanh nghiệp có thực hiện chương trình hỗ trợ khách hàng khi đến đại lý của Doanh nghiệp mua xe thì khi thực hiện chi trả tiền hỗ trợ khách hàng thông qua đại lý, Doanh nghiệp lập chứng từ chi tiền, đồng thời bên nhận tiền là đại lý căn cứ nội dung thu để lập chứng từ thu theo quy định. Các khoản chi hỗ trợ khách hàng thông qua các đại lý của Doanh nghiệp nêu trên được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có đy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Thông tin tổng hợp bởi Tài Việt

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản khác tại:

BẢN TIN THUẾ 1118 (01/06- 15/06/2018)

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]