Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin Thuế số 1018 (12/05-31/05)

Tác giả : TÀI VIỆT | 19 - 06 - 2018 | 8:12 PM | 461 Lượt xem

Tài Việt xin điểm qua một số văn bản pháp luật đáng chú ý trong lĩnh vực thuế thời gian vùa qua (14/05 - 31/05)

1.Công văn 2011/TCT-CS ngày 25 tháng 05 năm 2018 - Bộ Tài Chính

Căn cứ các quy định hiện hành, trường hợp các công ty mua hàng hóa, dịch vụ của người bán có sử dụng hóa đơn điện tử thì các công ty sử dụng hóa đơn điện tử của người bán để kê khai thuế, ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính.

Các công ty là đơn vị kế toán có trách nhiệm sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra các vật mang tin (ví dụ như: bút nhớ (đĩa flash USB); đĩa CD và DVD; đĩa cứng gắn ngoài; đĩa cứng gắn trong) hoặc thực hiện sao lưu trực tuyến để bảo vệ dữ liệu của hóa đơn điện tử.

 

Trường hợp các Công ty có nhu cầu chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán thì hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC nêu trên.

2. Công văn 1992/TCT-CST ngày 24 tháng 05 năm 2018 - Bộ Tài Chính

Trường hợp các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vào khu vực phi thuế quan, nếu dịch vụ tiêu dùng trong khu phi thuế quan và đáp ứng các điều kiện tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính thì được áp dụng thuế suất GTGT 0% theo quy định.

 

Trường hợp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chocác doanh nghiệp trong khu phi thuế quan nhưng các dịch vụ này được thực hiện và tiêu dùng tại Việt Nam (ngoài khu phi thuế quan) thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thuế suất 10%.

3. Công văn 1848/TCT-KK ngày 18 tháng 05 năm 2018 - Bộ Tài Chính

Trường hợp các doanh nghiệp có dự án đầu tư khác tỉnh thành phố với nơi đặt trụ sở chính. Nếu dự án đầu tư của Công ty đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động; Công ty không giao cho Chi nhánh thay mặt công ty thực hiện quản lý dự án; toàn bộ chi phí đầu vào của dự án đều do Công ty chi trả, mang tên, mã số thuế của Công ty thì Công ty lập hồ sơ khai thuế GTGT riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT của dự án đầu tư theo mức quy định của pháp luật, Công ty được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư với cơ quan thuế quản lý trực tiếp

4. Công văn 1827/TCT-TNCN ngày 17 tháng 05 năm 2018 Bộ Tài Chính

Trường hợp cá nhân cư trú tại Việt Nam, nhận được thu nhập không bao gồm thuế TNCN (thu nhập net) tại Văn phòng đại diện Việt Nam và nhận được thu nhập không bao gồm thuế TNCN (thu nhập net) tại Công ty X tại nước ngoài thuộc cùng tập đoàn tại nước có ký kết hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam thì được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài thu trên phần thu nhập nhận được tại Công ty X. Số thuế được trừ không vượt quá số thuế phải nộp tính theo biểu thuế của Việt Nam tính phân bổ cho phần thu nhập phát sinh tại nước ngoài. Tỷ lệ phân bổ được xác định bằng tỷ lệ giữa số thu nhập phát sinh tại nước ngoài và tổng thu nhập chịu thuế.

Thông tin tổng hợp bởi Tài Việt

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản khác tại

BẢN TIN THUẾ 1018 (14/05- 31/05)

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]