Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin Thuế số 0518 (26/02 - 10/03/2018)

Tác giả : TÀI VIỆT | 14 - 03 - 2018 | 5:42 PM | 562 Lượt xem

Tài Việt xin điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực Thuế cần lưu ý trong thời gian qua (26/02 - 10/03/2018):

Trường hợp các công ty nằm trong đối tượng được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, tuy nhiên trong các năm trước đó đã kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế TNDN với mức thuế suất thông thường thì phải cung cấp đầy đủ hồ sơ xác định thuộc đối tượng hưởng mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi, giải trình bằng văn bản về việc Công ty không thực hiện kê khai số thuế được miễn giảm trong hồ sơ quyết toán thuế TNDN để cơ quan Thuế có căn cứ kiểm tra, rà soát và xác định chính xác nghĩa vụ thuế TNDN trong các kỳ kê khai trước đó theo quy định.

Trường hợp các Công ty có số tiền thuế TNDN đã nộp lớn hơn số tiền thuế TNDN phải nộp và được coi là nộp thừa thuế TNDN thì số tiền thuế TNDN nộp thừa sẽ được xử lý theo đúng quy định tại Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Thông tin tổng hợp bởi Tài Việt

Người đọc có thể tham khảo các văn bản khác tại:

BẢN TIN THUẾ 0518 (28/02- 10/03/2018)

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]