Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin Thuế số 0218 (15/01-20/01/2018)

Tác giả : TÀI VIỆT | 29 - 01 - 2018 | 9:58 AM | 558 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuế cần lưu ý trong tuần qua (15/01- 20/1/2018):

1Công văn số 292/TCHQ-TXNK ngày 16 tháng 01 năm 2017 do Bộ Tài Chính – Tổng cục Hải Quan ban hành

Về vấn đề hồ sơ miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng thì theo qui định hiện nay, hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng,  để được thông quan hàng hóa và xác định hàng hóa nhập khẩu không thuộc đối tượng chịu thuế VAT thì Doanh nghiệp phải xuất trình các giấy tờ sau để Chi Cục Hải quan kiểm tra, đối chiếu:

- Giấy phép nhập khẩu hoặc Giấy xác nhận nhập khẩu hàng hóa phục vụ an ninh, quốc phòng;

- Hợp đồng mua bán hàng hóa;

- Hợp đồng bán hàng hoặc Hợp đồng cung cấp hàng hóa, trong đó, quy định giá trúng thầu hoặc giá cung cấp hàng hóa không bao gồm thuế nhập khẩu đối với trường hợp nhập khẩu ủy thác, đấu thầu.

2. Công văn số 1990/CT-TTHT ngày 15 tháng 01 năm 2017 do Tổng Cục Thuế - Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

   Căn cứ các quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết : trường hợp các doanh nghiệpcó phát sinh giao dịch liên kết thì Doanh nghiệp xác định chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP. Trong đó chi phí lãi vay xác định theo nguyên tắc nêu trên là tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của Công ty (không phân biệt chi phí lãi vay phát sinh từ các bên liên kết hay từ các bên độc lập).

Trường hợp tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của Công ty (hay còn gọi là chỉ số EBITDA) nhỏ hơn 0 thì toàn bộ chi phí lãi vay trong kỳ tính thuế của Công ty không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Thông tin tổng hợp bởi Tài Việt

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản khác tại:

BẢN TIN THUẾ 0218 (15/01- 20/01/2018)

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]