Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin Thuế số 0118 (02/01-06/01/2018)

Tác giả : TÀI VIỆT | 24 - 01 - 2018 | 10:01 AM | 598 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuế cần lưu ý trong tuần qua (02.01-06.01.2018):

Công văn 01/TXNK-CST ngày 02 tháng 01 năm 2017 do Bộ Tài Chính – Tổng cục Hải Quan ban hành

Vướng mắc liên quan đến chính sách thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện dư thừa đã hoàn thành nghĩa vụ thuế.

1. Đối với vướng mắc liên quan đến nguyên phụ liệu, thành phẩm, sản phẩm dở dang tiến hành tiêu hủy:

Các công ty nghiên cứu và làm theo hướng dẫn tạicông văn số 8127/TCHQ-TXNK ngày 13/12/2017

2. Đối với hàng hóa chuyển tiêu thụ nội địa hoặc cho tặng:

 Đối với hàng hóa đã nộp đầy đủ thuế khâu nhập khẩu thì khi chuyển tiêu thụ nội địa hoặc biếu tặng, doanh nghiệp không phải nộp thuế cho cơ quan hải quan.

Thông tin tổng hợp bởi Tài Việt

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản khác tại:

BẢN TIN THUẾ 0118 (02/01-06/01)

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]