Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế khác tháng 5/2024

Tác giả : admin | 00 - 00 - 0000 | 8:50 PM | 14 Lượt xem

TT Văn bản Ngày tháng
1 Công văn 2129/TCT-CS năm 2024 vướng mắc chính sách tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành 20/05/2024
2 Công văn 2128/TCT-CS năm 2024 giải đáp chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành 20/05/2024
3 Công văn 29270/CTHN-TTHT năm 2024 về chính sách thuế do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành 20/05/2024
4 Công văn 29273/CTHN-TTHT năm 2024 về thanh toán chi phí bằng dịch vụ ví điện tử do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành 20/05/2024
5 Công văn 2122/TCT-DNL năm 2024 thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành 20/05/2024
6 Công văn 2127/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành 20/05/2024
7 Công văn 2130/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế nhà thầu tại dự án Thu gom và xử lý nước thải Thành phố Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vốn ODA Thụy Sỹ do Tổng cục Thuế ban hành 20/05/2024
8 Công văn 28812/CTHN-TTHT năm 2024 về chính sách thuế đối với khoản hỗ trợ chi phí vận chuyển do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành 17/05/2024
9 Công văn 28813/CTHN-TTHT năm 2024 về sửa chữa tài sản đi thuê của đơn vị sự nghiệp do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành 17/05/2024
10 Công văn 2071/TCT-CS năm 2024 vướng mắc hồ sơ điều chỉnh dự án do Tổng cục Thuế ban hành 16/05/2024
11 Công văn 2008/TCT-CS năm 2024 giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế do Tổng cục Thuế ban hành 13/05/2024
12 Công văn 2006/TCT-CS năm 2024 giải đáp chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành 13/05/2024
13 Công văn 2005/TCT-CS năm 2024 giải đáp chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành 13/05/2024
14 Công văn 2002/TCT-HTQT năm 2024 áp dụng Hiệp định thuế Hàn Quốc đối với Công ty cho thuê tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên KEXIM Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành 13/05/2024
15 Công văn 2007/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành 13/05/2024
16 Công văn 3175/VPCP-KGVX năm 2024 tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu dược liệu do Văn phòng Chính phủ ban hành 10/05/2024
17 Công văn 1978/TCT-CS năm 2024 chính sách thuế, lệ phí trước bạ đối với phương tiện không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe do Tổng cục Thuế ban hành 10/05/2024
18 Công văn 1981/TCT-CS năm 2024 vướng mắc chính sách tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành 10/05/2024
19 Công văn 1977/TCT-CS năm 2024 chính sách thuế đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội do Tổng cục Thuế ban hành 10/05/2024
20 Công văn 1980/TCT-CS năm 2024 giải đáp chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành 10/05/2024
21 Công văn 1979/TCT-CS năm 2024 chính sách tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành 10/05/2024
22 Công văn 1930/TCT-CS năm 2024 miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản do Tổng cục Thuế ban hành 09/05/2024
22 Công văn 26845/CTHN-TTHT năm 2024 kê khai tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản mẫu số 01/TTS do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành 09/05/2024
23 Công văn 26844/CTHN-TTHT năm 2024 chính sách thuế đối với hộ kinh doanh do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành 09/05/2024
24 Công văn 1919/TCT-CS năm 2024 ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành 08/05/2024
25 Công văn 1913/TCT-CS năm 2024 tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành 08/05/2024
26 Công văn 1920/TCT-CS năm 2024 xác định đơn giá thuế đất do Tổng cục Thuế ban hành 08/05/2024
27 Công văn 1918/TCT-CS năm 2024 khấu trừ chi phí bồi thường, hỗ trợ vào tiền thuê đất phải nộp do Tổng cục Thuế ban hành 08/05/2024
28 Công văn 1914/TCT-CS năm 2024 về chính sách tiền thuê đất Dự án đầu tư trồng cao su tại xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai bị chậm tiến độ thực hiện do Tổng cục Thuế ban hành 08/05/2024
29 Công văn 1912/TCT-CS năm 2024 chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành 08/05/2024
30 Công văn 1884/TCT-CS năm 2024 trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành 07/05/2024
21 Công văn 1888/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế tài nguyên do Tổng cục Thuế ban hành 07/05/2024
32 Công văn 1892/TCT-CS năm 2024 giải đáp chính sách tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành 07/05/2024
33 Công văn 1891/TCT-CS năm 2024 chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành 07/05/2024
34 Công văn 1889/TCT-CS năm 2024 xác định thời gian xây dựng cơ bản được miễn tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành 07/05/2024
35 Công văn 1887/TCT-CS năm 2024 về chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành 07/05/2024
36 Công văn 1908/TCT-HTQT năm 2024 hướng dẫn áp dụng Hiệp định thuế Hàn Quốc - Công ty trách nhiệm hữu hạn Cammsys Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành 07/05/2024
37 Công văn 1886/TCT-CS năm 2024 chính sách lệ phí trước bạ đối với động cơ xe ô tô do Tổng cục Thuế ban hành 07/05/2024
38 Công văn 1884/TCT-CS năm 2024 trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành 07/05/2024
39 Công văn 4661/BTC-QLCS năm 2024 hướng dẫn về miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với Dự án mở rộng Cơ sở 1 - Trường cao đẳng Quảng Ngãi do Bộ Tài chính ban hành 06/05/2024

 


Tag:
 • 0
 • ,
 • Share: 

  Hotline:

  (84) 2253 250 250

  Email:

  [email protected]