Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế 3117 (07/08 - 17/08/2017)

Tác giả : AA006 | 17 - 08 - 2017 | 6:41 PM | 951 Lượt xem

Công văn số 3541/TCT-KK ngày 09 tháng 8 năm 2017 giải đáp thắc mắc về việc xử lý nghĩa vụ thuế của Chi nhánh chấm dứt hoạt động. Theo đó:

Công ty Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc Công ty Mẹ, khi Chi nhánh chấm dứt hoạt động thì:

- Về thuế GTGT: số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết của Chi nhánh tính đến thời điểm Chi nhánh chấm dứt hoạt động là số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của Công ty. Công ty đã có văn bản đề nghị Cục Thuế tỉnh của công ty Chi nhánh chuyển số thuế còn được khấu trừ của Chi nhánh về cho Công ty để tiếp tục theo dõi khấu trừ thì Cục Thuế tỉnh của Chi nhánh thực hiện xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của Chi nhánh, trong đó bao gồm cả số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết tính đến thời điểm chấm dứt hoạt động để Công ty làm cơ sở tiếp tục kê khai khấu trừ vào hồ sơ khai thuế GTGT của Công ty tại Cục Thuế tỉnh của công ty Mẹ.

- Về thuế TNDN: Trường hợp Chi nhánh là cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) thì Công ty thực hiện kê khai quyết toán thuế TNDN với Cục Thuế tỉnh của công ty Mẹ nếu phát sinh số thuế TNDN phải nộp thì Công ty có trách nhiệm phân bổ số thuế phải nộp tương ứng phần phát sinh tại Chi nhánh để nộp phân bổ cho Cục Thuế tỉnh của Chi nhánh theo quy định.

Thông tin tổng hợp bởi Tài Việt.

 

Bản tin này do Công ty cổ phần Tài Việt cung cấp và chỉ nhằm mục đích tham khảo. Bản tin được xây dựng dựa trên những nguồn thông tin đáng tin cậy mà Tài Việt thu thập được. Tài Việt không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng những thông tin được cung cấp từ bản tin này. Để biết thêm chi tiết, Quý độc giả vui lòng liên hệ đường dây tư vấn số '0225 3 250 250 hoặc [email protected]

Bản tin thuế 3117 (0708-1708)

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]