Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin Thuế số 1518 (30/07-11/08/2018)

Tác giả : TÀI VIỆT | 07 - 09 - 2018 | 7:58 PM | 582 Lượt xem

Tài Việt xin điểm qua một số văn bản pháp luật đáng chú ý trong lĩnh vực thuế thời gian vừa qua (30/07 - 11/08)

1. Công văn 55654/CT-TTHT ngày 09 tháng 08 năm 2018 do Tổng Cục Thuế ban hành

   Căn cứ quy định hiện hành, trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 (mười) triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán đối với phần thu nhập này.

   Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ở 02 nơi trở lên có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm, số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo, thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

2. Công văn 55659/CT-TTHT ngày 09 tháng 08 năm 2018 do Tổng Cục Thuế ban hành

   Hóa đơn GTGT không thuộc loại chứng từ kế toán chi tiền do đó không phải ký bằng bút mực trực tiếp trên từng liên.

   Trường hợp Công ty nhận được (liên 2) hóa đơn GTGT của khách hàng, chữ ký trên hóa đơn không phải chữ ký trực tiếp mà là chữ ký in qua liên giấy than từ liên 1 sang các liên khác của hóa đơn và đóng dấu thì được coi là hóa đơn hợp lệ để hạch toán kế toán.

3. Công văn 54472/CT-TTHT ngày 03 tháng 08 năm 2018 do Tổng Cục Thuế ban hành

   Từ ngày 01/7/2016, trường hợp Doanh nghiệp vừa hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ bán trong nước, Doanh nghiệp có phát sinh hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ ngoại tỉnh đã kê khai nộp thuế tại địa phương nơi phát sinh hoạt động thì Doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa dịch vụ tiêu thụ trong nước còn lại từ 300 triệu đồng trở lên theo hướng dẫn tại Điểm 4 khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC .

   Số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước được xác định bằng (=) số thuế GTGT bán ra của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước trừ (-) số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước trừ (-) số thuế GTGT đã nộp của hoạt động vãng lai ngoại tỉnh.

4. Công văn 54475/CT-TTHT ngày 03 tháng 08 năm 2018 do Tổng cục Thuế ban hành

   Căn cứ quy định hiện hành, Doanh nghiệp là doanh nghiệp chế xuất bán thanh lý tài sản cố định (TSCĐ) đã qua sử dụng vào thị trường nội địa, Doanh nghiệp đã nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT khâu nhập khẩu theo hình thức chuyển mục đích sử dụng, tiêu thụ nội địa với cơ quan hải quan thì Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC để được cấp 01 hóa đơn GTGT lẻ xuất giao cho doanh nghiệp nội địa khi bán thanh lý TSCĐ. Số thuế GTGT phải nộp đối với hoạt động thanh lý TSCĐ được xác định bằng (=) số thuế GTGT ghi trên hóa đơn lẻ bán thanh lý TSCĐ trừ (-) số thuế GTGT nộp ở khâu nhập khẩu khi chuyển đổi mục đích sử dụng.

Tài Việt

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản khác tại

BẢN TIN THUẾ 1518 (30/07- 11/08/2018)

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]